De Loketten

Deze loketbedienden zijn niet enkel volledig vergroeid met hun beroep,
maar vooral met hun piepkleine loketten waar alle
ambtenarenclichés aanwezig zijn.
Op zeer Kafkaiaanse wijze staan ze hun klanten te woord,
maar wanneer het hen uitkomt verenigen ze zich en
zijn ze verrassend snel om hun publiek in te sluiten.
Administratieve chaos op zijn best.

Walkact.

technische fiche:
verharde ondergrond