Zebraman

Deze intimistische act laat u de eenvoudige,
wondere wereld zien van een retoucheur der
zebrapaden.
Compleet zinloos of een stille hoop op een
betere maatschappij?

Doorlopende voorstelling.

technische fiche:
een zebrapad